FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
Начало
За нас
Новини
Форум
Контакти
Новини
Април 04, 2022 г.
Световен ден на здравето 7-ми април ... прочети

Март 11, 2022 г.
Толкова много въпроси, на които понякога нямаш отговор.... прочети

Февруари 18, 2022 г.
ЗАВЪРШИ ВТОРИЯ ЕТАП на фотоконкурса „УЛОВИ ЩАСТИЕТО“ ... прочети

1. ПУБЕРТЕТ
2 КОНТРАЦЕПЦИЯ
3. ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ
4. СПИН
5. НАРКОТИЦИ
6. АГРЕСИЯ
7. НАСИЛИЕТО
8. ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ
Национален център по Наркомания


Общински здравен център за информация, консултация и образование

Общински здравен център /ОЗЦ/ е разкрит на 15.05.2005 година с решение N423 от 04.05.2005г. на Общински съвет - гр.Шумен, по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН ", която се финансира от глобалния фонд за борба със СПИН, туберколоза и малария. Центърът работи по Компонент 7 - "Намаляване на рисковото сексуално поведение сред подрастващите и младите хора и извън училище. "

ОЗЦ предлага услуги свързани със:
 • здравно образование, промоция на здраве и здравна профилактика;
 • превенция на рисково сексуално поведение и полово предавани инфекции;
 • превенция и борба с употребата на наркотици и психоактивни вещества;
 • разработва и разпространява материали, свързани с промоция на здраве и профилактика;
 • изготвя програми и проекти свързани със здравното образование и превенция на риска.

На територията на ОЗЦ се помещава и Превантивно-информационен център /ПИЦ/, където работят следните специалисти:

 1. психолог
 2. медицински специалист
 3. педагог
 4. секретар на Областния съвет по наркотични вещества
 5. технически сътрудник към ПИЦ

Дейностите, които предлага Здравния център са:

 • здравно образование по различни подходи - връстников подход, беседи, викторини, дискусии
 • консултации
 • осъществаване на връзка и насочване към други специалист

Центърът работи с млади хора, родители, както и с всички, които желаят да потърсят помощта на специалисти.

ОЗЦ се намира в сградата на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина" ЕООД гр. Шумен, ул."Преслав" 6
Работно време: 8:30 - 17:00 часа

Превантивно-информационен център

Превантивно- информационния център (ПИЦ) е създаден през март 2005 година и се намира на улица „Преслав” 6 (бивш спортен диспансер); тел: 054 863260
ПИЦ има следните задачи:

 1. събиране, проучване, съхраняване и анализиране на информацията на общинско равнище, необходима за осъществяване на програмите за наркотиците на национално ниво.
 2. Подпомага Областния съвет по наркотичните вещества за разработване и реализиране на програмата за борба срещу злоупотребата с наркотични и психоактивни вещества.
 3. Осъществяване и утвърждаване на устойчиви взаимодействия и връзки с различните институции за превенция на злоупотреба, ранно откриване на проблемна употреба и намаляване на рисковете и вредите от употребата на наркотици.

В центъра работят: педагог, психолог и медицински специалист.

Областен съвет по наркотичните вещества

През 2004 година в Шумен е учреден Общински съвет по наркотични вещества, работещ по изпълнение на Националната програма за борба с употребата на наркотични вещества. През 2006 година приема функциите на областен съвет по наркотични вещества.

 • Областният съвет по наркотичните вещества работи на обществени начала.
 • Обединява усилията на институциите и неправителствените организации при разработване и прилагане на програми срещу употребата на наркотични вещества.
 • Разработва, приема и координира общински програми за борба срещу разпространението и употребата на наркотични вещества.
 • Представлява местната общественост пред националната и местната власт за обсъждане и приемане на мерки по проблема с употребата на наркотици.
Общински Здравен Център © 2006. Всички права запазени!
created by MCVB Studio
| Игри | Забавни игри