FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
Начало
За нас
Новини
Форум
Контакти
1. ПУБЕРТЕТ
2 КОНТРАЦЕПЦИЯ
3. ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ
4. СПИН
5. НАРКОТИЦИ
6. АГРЕСИЯ
7. НАСИЛИЕТО
8. ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ
Национален център по Наркомания


Новини

Февруари 07, 2017 г. 18:37:18

ОБЩИНА ШУМЕН в качеството си на водеща организация по проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна

Обявява подбор за заемане на длъжността:

Здравен медиатор – код по НКПД 32533001 – 1 бр. на пълен работен ден за село Ивански за срок от 24 месеца

Кратко описание на длъжността - Здравен медиатор

• Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

• Посредничество между уязвими групи, здравни и социални служби;

• Работа с ОПЛ, други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

• Подпомагане при попълване на различни документи;

• Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

• Подпомагане на дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампании, профилактични прегледи с мобилни единици и други.

Изисквания към кандидатите:

• Образователна степен – минимум завършено средно образование;

• Професионален опит – не се изисква;

• Познаване на здравните и социални проблеми на ромската общност;

• Владеене на езика на общността – ромски или турски;

• Комуникативни умения;

• Компютърна грамотност (MS Word, Internet);

Необходими документи:

• Заявление по образец

• Автобиография европейски формат

• Мотивационно писмо

• Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации

• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

• Свидетелство за съдимост

Образец на заявлението може да се получи и в отдел „Образование, наука и развитие”, стая 356 на Община Шумен, бул. „Славянски” № 17, от г-жа Христина Баева.

Провеждане на подбора:

1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Срок и място за подаване на документи:

• Срок за подаване на документи от 06.02.2017 год. до 02.03.2017 год.

• Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Шумен, Община Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 356, при г-жа Христина Баева – ръководител на проекта всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Допълнителна информация: телефон 054/857 756, лице за контакт: Христина Баева

Назад към новините

Общински Здравен Център © 2006. Всички права запазени!
created by MCVB Studio
| Игри | Забавни игри