FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
Начало
За нас
Новини
Форум
Контакти
1. ПУБЕРТЕТ
2 КОНТРАЦЕПЦИЯ
3. ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ
4. СПИН
5. НАРКОТИЦИ
6. АГРЕСИЯ
7. НАСИЛИЕТО
8. ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ
Национален център по Наркомания


Новини

Май 29, 2020 г. 14:24:18

„Да говорим открито за последствията от тютюна!“. 31 май – Световен ден без тютюн

По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.
За 2020 г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Да говорим открито за последствията от тютюна!“.
Фокусът на посланията през 2020 г. са насочени към ограничаване на отрицателното въздействие на тютюна върху здравето на младите хора.
Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен и Общински здравен център(ОЗЦ) реализират през годините редица дейности и кампании за информиране на населението, особено на децата и младежите за здравните рискове в резултат на употребата на тютюневи изделия и пасивното тютюнопушене.
Анкетни проучвания са провеждани през 2012 г. и 2014 г. с ученици от пети клас за отношението им към тютюнопушенето. Анализите на резултатите от проучванията са достъпни на официалния сайт на инспекцията. През 2015 г. се проведе и анкетиране на учениците от няколко училища в гр. Шумен във връзка с третия етап на „Глобално проучване на тютюнопушенето сред младежите”.
В краят на 2019 г. експерти от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, съвместно с Общински здравен център – гр. Шумен проведоха анкетно проучване сред ученици от V клас на всички училища в гр. Шумен.
Анкетата беше насочена към проучване нагласите към тютюнопушенето и другите форми на употреба на тютюн от деца и юноши, тяхната информираност относно вредата и последиците за здравето при употребата на тютюневи изделия. В изследването взеха участие 233 ученици на възраст 10-12 г. от 10 училища в гр. Шумен.
На въпроса „Пушите ли цигари?“ най-голям е броят на отговорилите, че не пушат цигари. В сравнение с резултатите от предходните анкетни проучвания се забелязва намаляване на процента на опиталите да пушат.
От получените резултати е видно, че част от учениците имат пропуски в знанията за вредите от употребата на тютюневи изделия в периода на израстване и формиране на отношение към собственото им здраве. Затова е препоръчително да се обърне внимание на запознаване на учениците с рисковете от новите форми тютюневи изделия наложени от тютюневите компании. Необходимо е да се продължи здравната профилактика не само сред подрастващите, но и сред родителите, които употребяват цигари, с цел да се ограничи пасивното тютюнопушене и подражанието от страна на децата.
Предвид темата, обявена от СЗО, Регионална здравна инспекция – Шумен предоставя цялостния анализ на получените отговори от проведеното анонимно анкетно проучване на страницата си - https://rzi-shumen.net, секция „Обществено здраве“, Профилактика на болестите, Проучвания.
По повод Световния ден без тютюн Министерство на здравеопазването организира Конкурс за плакат на тема „Да говорим открито за последствията от тютюна!“, посветен на превенцията на тютюневата зависимост. За повече информация, моля следете темата на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.
РЗИ – Шумен припомня, че през цялата година всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето в кабинета за консултиранe и отказване от тютюнопушенето в Регионална здравна инспекция – Шумен, пл. „Освобождение” №1, ет.4, ст. №41. Телефон за записване и информация – 054/800 717.
https://rzi-shumen.net/novini/news_all.htm


Назад към новините

Общински Здравен Център © 2006. Всички права запазени!
created by MCVB Studio
| Игри | Забавни игри