FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
Начало
За нас
Новини
Форум
Контакти
1. ПУБЕРТЕТ
2 КОНТРАЦЕПЦИЯ
3. ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ
4. СПИН
5. НАРКОТИЦИ
6. АГРЕСИЯ
7. НАСИЛИЕТО
8. ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ
Национален център по Наркомания


Новини

Януари 17, 2022 г. 14:35:36

Стартира ФОТОКОНКУРС „УЛОВИ ЩАСТИЕТО“


ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: „УЛОВИ ЩАСТИЕТО“

РЕГЛАМЕНТ НА ФОТОКОНКУРСА:
1. Организатор на конкурса – Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества –Шумен
2. Период на провеждане конкурса: От 17.01.2022 г. до 8.02.2022 г. включително.
3. Цели на конкурса:
Фотоконкурсът се организира по повод Международния ден за безопасен интернет – 08.02.2022г. Неговата цел е да привлече за участие деца и млади хора, като ги предизвика да търсят и намират хубавите моменти, на щастие в ежедневните малки неща; да се възползват и наслаждават максимално от тях; да се учим на доброта в ежедневно ни. През призмата на всеобхватният свят на фотографията да споделим гледна точка за цените моменти за младите хора далеч от интернет зависимостта .
1./УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
• Право на участие имат всички, на възраст 12- 14 и 15-18г. ( участник е лицето, което изпраща снимката за фото конкурса).
• Фотографиите трябва да са авторски.
За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име, възраст и училище телефон е изпратено на имейл pic_shumen@abv.bg, заедно със снимките за конкурса. Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица. Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. При предявени претенции от трети лица, авторът на фотографията носи пълна отговорност.
• Участниците във фото конкурса е необходимо да се запознаят предварително с Регламента на конкурса публикуван на Facebook страницата на: ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР за информация консултация и образование –
гр. Шумен. ( ОЗЦ Шумен)
• Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява при подаване на данните за участие в конкурса.

2./СЪГЛАСИЕ С РЕГЛАМЕНТА:
• С изпращането на снимките за участие в конкурса, всеки участник автоматично се съгласява с условията на настоящия регламент и дава съгласието си изпратената от него фотография да бъде публикувана на Facebook страницата на: ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР за информация консултация и образование – гр. Шумен. ( ОЗЦ Шумен)www.ozc-shumen.org.
Организаторът не носи отговорност при възникване на спорове между участниците в конкурса и трети лица относно авторски права по отношение на изпратени за конкурса снимки.


3./ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
• Авторските права върху снимките не се прехвърлят на организатора и остават на техните автори.
• В случай, че на фотографията са заснети хора, авторът декларира тяхното съгласие за публикуване на фотографията.
• Личните данни на участниците – телефони и имейли адреси – няма да бъдат публикувани. Те ще се използват само за уведомяване на печелившите и за уведомяване на участниците за изложба.
• Лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато го изисква законът.
• Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си и правата организаторите да ги използват по следния начин:
- да ги публикуват на фотохартия или в електронен формат, да бъдат включени в изложбата, с която ще завърши конкурсът; с първите шест фотографии от двете възрастови групи , които имат най-много харесвания, ще бъдат наградени, както и да бъдат използвани в публикации, свързани с изявата;
- наградените участници освобождават организаторите на конкурса от всякакви претенции, свързани с използването на творбите им, а спрямо евентуалното използване на творби на ненаградени участници ще се прилага Законът за авторското право и сродните му права.

4./ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОТОГРАФИИТЕ:
• Приемат се до 3 броя цифрови изображения.
• До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация за участие.( име, възраст, училище и тел. за връзка)
• Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация за участие в конкурса.
5./КЛАСИРАНЕ:
• Снимките ще бъдат оценявани чрез харесвания във Facebook страницата ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР за информация консултация и образование – гр. Шумен. ( ОЗЦ Шумен) www.ozc-shumen.org.
Фотографиите на първите шест участника от двете възрастови групи , получили най-много харесвания ще бъдат наградени и отбелязани.
На отличените 6 участници ще бъдат връчени грамоти и награди, след 18. 02.2022 г.,
За повече информация следете страницата във Facebook.ОЗЦ Шумен или
на тел 054/863 260
• Краен срок за получаване на творбите – 23:00 часа на 08.02.2022 г.
• Всички снимки на участниците ще бъдат качени на Facebook – страницата та ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР за информация консултация и образование – гр. Шумен. ( ОЗЦ Шумен)www.ozc-shumen.org След 19.02.2022 г., няма да се взима под внимание гласуването. Срокът за харесванията на фотографиите ще бъде до 19.02.2021 г. Обявяване на резултатите следва на 21.02.2022 г. във Facebook страницата на ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР за информация консултация и образование – гр. Шумен. ( ОЗЦ Шумен)www.ozc-shumen.org.
Назад към новините

Общински Здравен Център © 2006. Всички права запазени!
created by MCVB Studio
| Игри | Забавни игри