FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
Ќачало
«а нас
Ќовини
‘орум
 онтакти
1. ѕ”Ѕ≈–“≈“
2  ќЌ“–ј÷≈ѕ÷»я
3. ѕќЋќ¬ќ ѕ–≈ƒј¬јЌ» »Ќ‘≈ ÷»»
4. —ѕ»Ќ
5. Ќј– ќ“»÷»
6. ј√–≈—»я
7. Ќј—»Ћ»≈“ќ
8. ЋёЅќѕ»“Ќ» ‘ј “»
Ќовини
ёни 04, 2024 г.
≈вропейско онлайн проучване за наркотиците 2024 г.... прочети

ёни 04, 2024 г.
Ќа 1 юни отбел€зваме ћеждународни€ ден на детето. ... прочети

Ќоември 11, 2023 г.
‘орум и хепънинг "Ќе на зависимостите"... прочети

Ќационален център по Ќаркомани€


јгреси€

јгресивността е едно от €влени€та, за които се дискутира по различни поводи и в различен смисъл. ≈дна от причините за неопределените граници на €влението е тази, че в негови€т житейски смисъл се влагат множество значени€ Ц като се започне от деструктивното поведение на престъпника, етническата вражда и физическото насилие и се стигне до про€вите на кариеризъм, хулиганските постъпки, заплахите, обидите, подигравките, детските караници.
јгреси€та е свързана с отсто€ване на собствени права и нужди по враждебен начин.  огато сме агресивни се опитваме да удовлетворим потребностите си чрез пренебрежение, наддел€ване, унижение, незачитане на другите. јгреси€та може да се изрази в различни форми Ц от иронични намеци до физическо насилие. “€ бива пр€ка Ц чрез физическа сила или вербална Ц чрез думи. јгреси€та бива Ц инициативна агресора се €в€ва подстрекател, отбранителна / защитна/ реакци€ на друга агреси€, автоагреси€ Ц обекта на агреси€ е сами€т себе си. —поред теориите на психолозите агреси€та бива вродена или придобита Ц т.е. наблюдавана в заобикал€щата среда Ц телевизи€, видеоигри, агреси€ от родителите.

ѕричини за агреси€ могат да бъдат враждебните действи€ на другите към нас, емоциите, които изпитваме Ц ако изпитваната емоци€ е гн€в Ц ние сме склонни да отговорим враждебно, по-слабите психически хора са по-склонни към агреси€, предметите свързани с агреси€ могат да ни подтикнат към не€.

ѕолови и възрастови особености при про€вите на агреси€ Ц
¬ детската градина склонните към агресивност деца, стават по сдържани, когато се сблъскат със силна ответна реакци€. ƒецата с по-ниска степен на агреси€ започват да се държат агресивно когато разберат, че бързата ответна реакци€ може да ги предпази от бъдещи нападени€. ѕсихолози установ€ват, че 80% от агресивните актове вод€т до успех. 11 годишни момчета показват по-гол€ма физическа агреси€ от момичетата, 11 годишните момичета показват по-гол€ма склонност към вербална агреси€, отколкото момчетата. –езултатите показват по-гол€ма тенденци€ да се взаимодейства с лица от същи€ пол, отколкото с лица от противоположни€ пол.

ѕричините, поради които тийнейджърите про€в€ват агреси€ са различни.
- Ќа преден план излизат емоционалните проблеми, особено със започването на пубертета, когато за вс€ко нещо подрастващите реагират бурно, гневно, агресивно. ¬ основата на агреси€та стои неумението и липсата на опит у хората да реагират по друг начин. ќт друга страна агреси€та е израз на слабост Ц т€ компенсира н€кой дефицити при тийнейджърите, като например нерешени про€ви, различни комплекси или чувство за страх.
ƒруга причина за про€ва на агреси€ е желанието за подражание. “ийнейджърите обичат да бъдат в света на фантазиите и забавлени€та. “е се възхищават от известни личности, музиканти, спортисти, и се стрем€т да приличат на сво€ идол. Ѕез да си дават сметка, че техни€т кумир не винаги постъпва правилно. —тремежът към извършване на забранени неща също води до агреси€. ќбикновено се започва с дребни нарушени€ и ако те не бъдат разкрити се действа по-дръзко. “ова за много тийнейджърите е предизвикателство, което ги прави герой в собствените им очи, така и в очите на другите.

јгреси€та се поражда и от извършената преди това агреси€ Ц когато тийнейджърът е бил жертва. ≈дин вид отмъщение, да не остане длъжен на насилника. Ќо това не решава проблема, защото в повечето случаи се въвличат и други хора, които могат също да пострадат.

ѕричина за агреси€ може да бъде скуката и отегчението при тийнейджърите. „есто именно в пубертета се промен€т интересите или те. » за да се разнообраз€т депресивните и апатични на пръв поглед, тийнейджърите са склонни да приб€гват до различни форми на агреси€. „есто казват, че всичко е започнало на шега.

”потребата на алкохол и наркотици от тийнейджърите промен€т техни€ начин на мислене, чувствителността и поведението. Ќ€кой от т€х стават агресивни и опасни, след употреба дори на малки количества. ј всекидневното им приемане може да се превърне в навик, наречен пристраст€ване. ќт сво€ страна невъзможността да бъдат закупени в даден момент също може да стане причина за нарушаване на законите и про€ва на агреси€. Ќе са редки случаите на сексуална злоупотреба именно след приемането на алкохол и наркотици.

‘актори, вли€ещи върху про€вите на агресивно поведение
¬ли€ние на семейната среда Ц от значение е дали в семейството има про€ви на агреси€, общата психическа атмосфера и прилаганите възпитателни методи. јко в методите на възпитание доминират суровите наказани€, особено телесните, се създават услови€ за отчуждаване на децата от родителите и се формира склонност за агресивно държание на децата към други деца.† ѕро€вата на претенции към децата е една от най-големите трудности при възпитанието. “ипична грешка е например неумението на родителите да се съобраз€ват с възрастовите изменени€ с детската психика като налагат модели от преходни възрастови етапи. ј това води до различни форми на негативизъм у детето. Ќаказанието тр€бва да зас€га само провинението на детето, а не неговата личност.
”чилище Ц когато по лини€та на взаимоотношението учител Ц учени възникнат проблеми, неразбиране те често се пренас€т във взаимоотношени€та между учениците. Ќапример при про€ва на агресивността или несправедливост от учител€ в доста случаи се наблюдава повторение на това поведение от децата в сферата на общуването им с другите. ƒействи€та на учител€ могат да стимулират децата в дейностите им, но могат и да ги отблъснат и да предизвикат негативни реакции.

—прав€не с агреси€та
Ќаказание на агресивната личност и на агресивни модели, и награждаването на алтернативни модели на поведение като средства за намал€ване на агресивността.
Ќаказанието може да бъде ефективно, ако се използва разумно. —уровото наказание може да доведе до ответна агреси€.

–ол€та на възпитанието, самовъзпитанието и емпати€та за намал€ване на агресивността
—ъществено значение за преодол€ване на агреси€ има възпитанието и самовъзпитанието на личността. “о се постига† чрез стремежа да се изб€гват прежив€вани€та на омраза към другите, като не тр€бва да се допускат чести и дълготрайни състо€ни€ на потиснатост, на стресове.
 ултурата, на поведението, хуманизирането на взаимоотношени€та имат важно значение в процеса на възпитание и самовъзпитание. ¬ажна е емпати€та между хората Ц това е способността да съпрежив€ваш чувствата на други€, да вникнеш в неговата гледна точка.
«а да се справим с агреси€та тр€бва да се започне с преосмисл€не на нейното значение: ако агресивността се възприема като поведение за постигане на цел в разрешаването на проблеми, тогава човек не би се променил, но ако се приема като недостойно поведение, наран€ващо други€, тогава агреси€та би могла да се промени чрез:
- заместване на агресивното поведение с неагресивно
- враждебността в поведението на другите се замества с доброжелателност
- чрез емпати€ /съпрежив€ване/


ќбщински «дравен ÷ентър © 2006. ¬сички права запазени!
created by MCVB Studio