FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
Ќачало
«а нас
Ќовини
‘орум
 онтакти
1. ѕ”Ѕ≈–“≈“
2  ќЌ“–ј÷≈ѕ÷»я
3. ѕќЋќ¬ќ ѕ–≈ƒј¬јЌ» »Ќ‘≈ ÷»»
4. —ѕ»Ќ
5. Ќј– ќ“»÷»
6. ј√–≈—»я
7. Ќј—»Ћ»≈“ќ
8. ЋёЅќѕ»“Ќ» ‘ј “»
Ќационален център по Ќаркомани€


Ќовини

ћай 25, 2022 г. 16:08:35

 онкурс за изработване на мултимедийна презентаци€ на тема: ,,“ютюнът - заплаха за нашата околна среда"

ќбщински здравен център за информаци€, консултаци€ и образование (ќ«÷) гр. Ўумен и –егионална здравна инспекци€ (–«») - Ўумен организират конкурс за изработване на мултимедийна презентаци€на тема: ,,“ютюнът - заплаха за нашата околна среда".
»нициативата е част от регионалната кампани€ на –«» и ќ«÷ - Ўумен за отбел€зване на —ветовни€ ден без тютюнопушене - 31 май, като целта и тази година е повишаване на осведомеността относно вредите и последиците от употребата на тютюн и излагането на вторичен дим, както и за отказване от тютюнопушенето.
–егламент на конкурса:
“ема:,,“ютюнът - заплаха за нашата околна среда"
÷ел:÷елта на конкурса е да насочи вниманието на младите хора и обществеността за въздействието на тютюна върху околната среда - от отглеждането, производството, разпространението и отпадъците.
”частници:¬ конкурса могат да участват ученици от V клас до XIIклас, като са определени две възрастови групи:
I възрастова група - от V клас до VIIклас
II възрастова група - от VIII клас до XII клас.
–егламент: «а участие в конкурса могат да се представ€т както индивидуално изготвени презентации, така и съвместни от сформиран екип от 2-3 ученици.
»зисквани€ към съдържанието и оформлението:
1.“емата да отговар€ на зададената;
2. —ъдържанието (текст и/или изображени€) на презентаци€та да бъде представено до 20 слайда - по възможност да се използва не повече от едно изображение на слайд.
3. —ъдържанието да е научно в€рно, като в презентаци€та бъдат посочени използваните и цитирани информационни източници.
“ехнически параметри и изисквани€ за презентациите:
1. –азмер на файла: до 20 ћЅ
2. ‘ормат на файла: .pptx
—рок за изпращане на презентациите: 30.05.2022 г. - 30.06.2022 г.
ћ€сто за изпращане:»зпращате ни писмо на електронните адреси на организаторите: –«» - Ўумен: doz@rzi-shumen.net (за допълнителна информаци€ - тел. 054/800 717) или в ќбщински здравен център за информаци€, консултации и образование - гр. Ўумен: ozc_shumen@abv.bg или pic_shumen@abv.bg (за допълнителна информаци€ - тел. 054/863 260) със следната информаци€: трите имена на участника, училище, възраст, телефон за връзка. ¬ писмото прикачете сво€та презентаци€.
ќрганизаторите са подготвили предметни награди, като допълнително ще бъдат съобщени датата и м€стото на награждаването.

http://www.rzi-shumen.net/novini/news_full.php?fn_id=830


Ќазад към новините

ќбщински «дравен ÷ентър © 2006. ¬сички права запазени!
created by MCVB Studio