FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
Ќачало
«а нас
Ќовини
‘орум
 онтакти
1. ѕ”Ѕ≈–“≈“
2  ќЌ“–ј÷≈ѕ÷»я
3. ѕќЋќ¬ќ ѕ–≈ƒј¬јЌ» »Ќ‘≈ ÷»»
4. —ѕ»Ќ
5. Ќј– ќ“»÷»
6. ј√–≈—»я
7. Ќј—»Ћ»≈“ќ
8. ЋёЅќѕ»“Ќ» ‘ј “»
Ќационален център по Ќаркомани€


Ќовини

ћарт 15, 2023 г. 15:26:19

  Ћ ј — » – ј Ќ ≈ в конкурс за рисунка или електронна рисунка ,,Ќарисувай ми обич"

ƒо кра€ на м. февруари т.г. беше срокът за представ€не на творбите от участниците в конкурса за рисунка или електронна рисунка с тема ,,Ќарисувай ми обич", организиран от ѕревантивно-информационен център/ ќб—Ќ¬ и –егионална здравна инспекци€ - Ўумен и по повод 14 февруари - ,,—вети ¬алентин - ƒен на влюбените".
¬ здравната инспекци€ са получени 84 рисунки и 16 електронни рисунки. ƒецата са изобразили в творбите си семейство и семейни празници, портрети с баба и д€до, любими герои от филми, при€тели и домашни любимци. —ред любимите им места в природата са морето и гората.
¬ конкурса участваха деца и ученици от 4 до 19 години от Ўумен, ¬елики ѕреслав, ¬енец, »згрев, ’итрино, Ќикола  озлево и ясенково.
ќрганизаторите изказват сво€та благодарност към всички деца и ученици, които про€виха интерес към конкурса и изразиха чрез рисунките си обичта около нас.ќтличените творби са на 18 участници за двата раздела на конкурса - рисунка и електронна рисунка.
 ласиране раздел –исунка
I-ва възрастова група - от I клас до IV клас
I м€сто - √абриела ћиланова на 10 г., јрт школа ,,„ифлигарови" гр. Ўумен
II м€сто - ћерхан »л€зова на 11 г., III ќ” ,,ƒимитър Ѕлагоев" гр. Ўумен
III м€сто - Ѕорай Ѕакиев на 9 г., ќ” ,,’ристо —мирненски" с. ясенково
ѕоощрителни награди:
Ѕорислав Ѕанчев на 9 г., —” ,,÷анко Ѕ. ÷ерковски", с. Ќикола  озлево
ƒебора »ванова на 9 г., ÷ѕЋ–-ќƒ  ,,јнастас —то€нов" гр. Ўумен
ћари€  ондова на 10 г., —” ,,…оан ≈кзарх Ѕългарски", гр. Ўумен
II-ра възрастова група - от V клас до VII клас
I м€сто - Ќикола  ир€ков на 11 г., ÷ѕЋ–-ќƒ  ,,јнастас —то€нов" гр. Ўумен
II м€сто - јлиса јсенова на 13 г., —” ,,Ќикола …. ¬апцаров" с. ¬енец
III м€сто - ≈мел ’идает на 13 г., —” ,,ƒ-р ѕетър Ѕерон" с. ’итрино
ѕоощрителни награди:
 онстантина –адева на 14 г., јрт школа ,,„ифлигарови" гр. Ўумен
ƒжемре »зедин на 12 г., ќ” ,,—в. —в.  ирил и ћетодий" гр. ¬елики ѕреслав
III-та възрастова група - от VIII клас до XII клас
I м€сто - ƒимитрина “одорова - 17 г., ÷ѕЋ–-ќƒ  ,,јнастас —то€нов" гр. Ўумен и Ќелин √юнер - 16 г., јрт школа ,,„ифлигарови" гр. Ўумен
 ласиране раздел ≈лектронна рисунка
I м€сто - ≈сра ’асанова на 18 г., —” ,,Ќикола …. ¬апцаров" с. ¬енец
II м€сто - »брахим »бр€мов на 19 г., —” ,,Ќикола …. ¬апцаров" с. ¬енец
III м€сто - јлександра «анева на 13 г., клуб ,,»нформационни технологии" към ÷ѕЋ–-ќƒ  ,,јнастас —то€нов" гр. Ўумен
ѕоощрителни награди:
‘атме якубова 11 клас, —”,, Ќикола …онков ¬апцаров" с. ¬енец
Ѕеркай —юлейманов на 16 г., —”,, Ќикола …онков ¬апцаров" с. ¬енец
ѕобедителите в конкурса ще получат √рамота и предметни награди, осигурени от –егионална здравна инспекци€ - Ўумен и ѕревантивно-информационен център гр. Ўумен.
Ќаграждаването на отличените участници ще се състои на 28 март 2023 г. (вторник) от 13,00 ч. в къща ,,Ѕаба –айна", ¬ъзрожденски комплекс гр. Ўумен.
“ворбите на участниците в конкурса могат да бъдат разгледани във фоайето на ¬оенен клуб гр. Ўумен от 3 април 2023 г. до 30 април 2023 г..

Ќазад към новините

ќбщински «дравен ÷ентър © 2006. ¬сички права запазени!
created by MCVB Studio