FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
Ќачало
«а нас
Ќовини
‘орум
 онтакти
1. ѕ”Ѕ≈–“≈“
2  ќЌ“–ј÷≈ѕ÷»я
3. ѕќЋќ¬ќ ѕ–≈ƒј¬јЌ» »Ќ‘≈ ÷»»
4. —ѕ»Ќ
5. Ќј– ќ“»÷»
6. ј√–≈—»я
7. Ќј—»Ћ»≈“ќ
8. ЋёЅќѕ»“Ќ» ‘ј “»
Ќационален център по Ќаркомани€


Ќовини

Ќоември 07, 2023 г. 13:05:47

Ќад 100 рисунки участваха в конкурса ,,∆ивей цветно" 2

ƒо кра€ на месец октомври беше срокът за представ€не на творбите от участниците в конкурса за рисунка на тема: ,,∆ивей цветно" 2, организиран от ѕревантивно-информационни€ център в Ўумен по повод —ветовни€ ден на психичното здраве - 10 октомври.

 онкурсът има за цел да повиши информираността и познани€та, свързани с психичното здраве на деца и младежи. »зобразителното изкуство е позитивна алтернатива за справ€не в ситуации от ежедневието и носи при€тни емоции през свободното време на младите хора.

,,—крити€т св€т на рисунката - това е друга реалност в изкуството, свързана с онова, което е закодирано в не€. “о може да е свързано и с нас самите или с връзките ни с останалите - в социален, психологически и емоционален план. „рез изкуството може да се опознаем, да бъдем разбрани и да представим себе си пред другите по един различен артистичен начин. „рез изкуството младите хора могат да обогат€т и разшир€т сво€ светоглед", об€сн€ва »глика ѕенчева, психолог към ѕревантивно-информационни€ център.

¬ сградата на ќбщински€ здравен център (бивш —портен диспансер) б€ха получени над 110 рисунки за участие в конкурса. ¬ него се включиха ученици от Ўумен, ¬елики ѕреслав, “одор »кономово, ¬ърбица, —м€дово и с. ќброчище (област ƒобрич).

“ворбите на участниците б€ха оцен€вани от жури в състав: председател - Ќадка –аденкова, представител на Ќ„ ,,Ќапредък-1869" и членове: ѕетьо ƒам€нов - асистент в Ў” ,,≈пископ  онстантин ѕреславски" и √алина —тефанова - художник и педагог.

ќтличени са 23-ма участници в две възрастови групи - от 11 до 14 години и от 15 до 19 години. Ќагради за поощрение ще получат и други 12 ученици. “ворбите на отличените участници ще бъдат подредени в изложба. ќткриването ще се състои на 21.11.2023 г. в Ќ„ ,,Ќапредък-1869" от 13.00 ч. »зложбата може бъде разгледана до 28.11.2023 г.

Ќазад към новините

ќбщински «дравен ÷ентър © 2006. ¬сички права запазени!
created by MCVB Studio