FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
Ќачало
«а нас
Ќовини
‘орум
 онтакти
1. ѕ”Ѕ≈–“≈“
2  ќЌ“–ј÷≈ѕ÷»я
3. ѕќЋќ¬ќ ѕ–≈ƒј¬јЌ» »Ќ‘≈ ÷»»
4. —ѕ»Ќ
5. Ќј– ќ“»÷»
6. ј√–≈—»я
7. Ќј—»Ћ»≈“ќ
8. ЋёЅќѕ»“Ќ» ‘ј “»
Ќационален център по Ќаркомани€


Ќовини

‘евруари 01, 2023 г. 17:28:36

,,Ќј–»—”¬ј… ћ» ќЅ»„" - конкурс за рисунка или електронна рисунка

,,Ќарисувай ми обич" е темата на стартиращи€ от 1 февруари 2023 г. конкурс за рисунка или електронна рисунка на ќбщински съвет по наркотични вещества/ѕревантивно информационен център (ќб—Ќ¬/ѕ»÷) гр. Ўумен и –егионална здравна инспекци€ (–«») - Ўумен. ”частници в конкурса могат да бъдат всички ученици от I клас до XII клас на училищата в област Ўумен, които ще са разпределени в три възрастови групи:
I- ва възрастова група - от I клас до IV клас;
II- ра възрастова група - от V клас до VII клас;
III- та възрастова група - от VIII клас до XII клас.
∆елаещите могат да участват с по една творба в раздел - рисунка или електронна рисунка.
Ќадпреварата е индивидуална.
ѕредвидени са по три отличи€ и предметни награди за най-добрите художници във вс€ка възрастова група от двата раздела.
 райни€т срок за представ€не на творбите е 28 февруари 2023 г.
*¬ажно: ƒо участие в конкурса ще се приемат рисунки/електронни рисунки, които са придружени с коректно попълнени декларации от родител/настойник на участника. ƒекларациите могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на –«» - Ўумен.
»нициативата е част от регионалната кампани€ по повод 14 февруари - ,,—вети ¬алентин
- ƒен на влюбените" и от втори€ етап на Ќационалната јЌ“»—ѕ»Ќ кампани€.
ѕобедителите в конкурса ще бъдат об€вени на интернет страницата на ќб—Ќ¬/ ѕ»÷ и –«» - Ўумен.
— получените рисунки ще бъде подредена изложба във фоайето на ¬оенен клуб - Ўумен.
–егламент на конкурса:
“ема: ,,Ќарисувай ми обич"
ѕодтема: ѕри€тели, любими хора, дом, семейство, любов, родно м€сто, любимо м€сто, грижа, домашен любимец или семейни празници.
÷ел: ƒа насочим вниманието на децата и младите хора да израз€т емоционална връзка и чувства на привързаност, нежност, грижовност, споделеност.
I. –аздел –исунка
»зисквани€:
1. “емата да отговар€ на зададената.
2. ‘ормат на рисунката: ј4
3. “ехники на рисуване - по избор: черен молив, цветни моливи, акварел, пастел, маслени бои, водни бои.
4. –исунките ще се приемат в –егионална здравна инспекци€ - Ўумен, пл. ,,ќсвобождение"
є1, ет. 4, ста€ 41.
5. ¬с€ка рисунка тр€бва да бъде придружена със следната информаци€ (на гърба на рисунката): име и фамили€ на участника, училище, възраст, телефон за връзка, както и попълнена деклараци€ от родител/настойник.


6.«а участие се допуска една творба от участник.

II. –аздел ≈лектронна рисунка
»зисквани€:
1. ƒа са изработени на графична програма по избор (напр. Adobe Photoshop, Corel Draw, Microsoft Paint и др.).
2. “ворбите да са авторски.
3. ƒа не се използват готови обекти или картинки.
4. ¬секи участник може да изпрати само една творба във формат - .jpg или .png на електронен адрес: doz@rzi-shumen.net
5. »зпратената електронна рисунка да съдържа следната информаци€: име и фамили€ на участника, училище, възраст, телефон за връзка и попълнена деклараци€ от родител/настойник.

¬сички творби, които участват в конкурса ,,Ќарисувай ми обич" (рисунки и компютърни рисунки) остават при организаторите и не се връщат на техните автори.
«а допълнителна информаци€: –«» - Ўумен на тел. 054/800 717 или ќб—Ќ¬/ѕ»÷ на тел.
054/863 260.


Ќазад към новините

ќбщински «дравен ÷ентър © 2006. ¬сички права запазени!
created by MCVB Studio