FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
Ќачало
«а нас
Ќовини
‘орум
 онтакти
1. ѕ”Ѕ≈–“≈“
2  ќЌ“–ј÷≈ѕ÷»я
3. ѕќЋќ¬ќ ѕ–≈ƒј¬јЌ» »Ќ‘≈ ÷»»
4. —ѕ»Ќ
5. Ќј– ќ“»÷»
6. ј√–≈—»я
7. Ќј—»Ћ»≈“ќ
8. ЋёЅќѕ»“Ќ» ‘ј “»
Ќационален център по Ќаркомани€


Ќовини

‘евруари 16, 2023 г. 15:39:45

 ръгла маса на тема : ,,Ќационални програми и добри практики в превенци€та" 16.02.2023г.

≈кипът на ѕревантивно-информационен център към ќб—Ќ¬ и –«»- Ўумен организираха  ръгла маса на тема : ,,Ќационални програми и добри практики в превенци€та" в град Ўумен. —ъбитието се състо€ на 16.02.2023г. в  амерна залата ÷ѕ–Ћ-ќƒ  ,,јнастас —то€нов".
ќсновна цел на срещата е да се повиши осведомеността на институциите и възможности които предлагат Ќационалните програми за превенци€ сред учащи и млади хора от град Ўумен.
ѕо време на  ръглата маса се направи анализ и равносметка на дейността по две Ќационални програми през последните три години, както и успешно изградените партньорски отношени€. —ъществен акцент бе насто€щата политика в областта на превенци€та на психоактивни вещества и насочването към алтернативни начини за водене на здравословен начин на живот сред младите хора от град Ўумен.
ќбсъдени б€ха добри практики и бъдещите възможности за сътрудничество в гореспоменатите области на местно ниво. Ќа срещата присъстваха ключови партньори и институции ангажирани с проблемите на младите хора. «а успешната превенци€ и справ€не с последиците от употребата на психоактивни вещества, търсенето на алтернативи форми за ангажиране на свободното време младите хора е изключително важно институциите и организациите да си партнират.Ќазад към новините

ќбщински «дравен ÷ентър © 2006. ¬сички права запазени!
created by MCVB Studio